Zarząd chóru


Karol Hilla
- Dyrygent
Aneta Makowska-Bąbel
- Prezes
Wojciech Tomczak
- V-ce Prezes
Magdalena Kamińska
- Sekretarz
Barbara Kwiatkowska
- Skarbnik
Beata Lerska
- Członek Zarządu
Marek Witusik
- Członek Zarządu